top of page

Sıfır Çöp / Zero Waste nedir?

Sıfır Çöp, organik ve inorganik atıkların çöpe atılmasının engellenmesini sağlayan bir anlayıştır. Dünya literatüründe kullanılan Zero Waste akımının Türkçeleştirilmesinden oluşmuştur. 1970lerin ortalarında California'da doğmuş ve 2000lerde tüm Dünyaya ulaşmıştır. 

Toksik madde içeren atıkların geri ve ileri dönüşüme ayrılması veya yeniden kullanılmasındansa, üretilmesini önlemek ana amacıdır. Organik ürünlerin kompost, vs olarak değerlendirilmesi, inorganik ürünlerde sentetik eşyalar yerine doğada çözülen doğal ürünlerin ve kullan-at ürünler yerine yeniden kullanımlı ürünler kullanılması hedeflenir.  


Satın alma hiyererşisi

İçi plastik, dışı kağıt olması nedeniyle geri dönüşemeyen karton kahve bardaklarını hiç kullanmamak, kahvecilerin bu bardakları sipariş etmesini engelleyerek kişisel bardak kullanmak bir Sıfır Çöp çalışmasıdır.

Plastik Poşetler

Ortalama 12-15 dakika kullanılan petrol türevi plastik poşetlerin yok olma süresi bin yılı bulur. Çözünmesi esnasında toprak ve suyu toksik madde ile zehirler. Üretilen plastik poşetlerin yalnızca %1'i geri dönüşür. Geri kalan %99'u, geri dönüşüm makinelerinin çarklarına zarar verdiği ve yeni üretmenin var olanı geri dönüştürmekten daha ucuz olduğu gerekçesiyle dönüştürülmez. Bir birey yılda yaklaşık 320 adet plastik poşet kullanır ve atar. Okyanuslarda plastik poşetlerin neden olduğu çöp adaları bulunur.

Sıfır Çöp'ün Yararları:

  • Doğada uzun yıllar çözülmeyen, çözüldüğünde toprağı ve suyu zehirleyen ve geri veya ileri dönüşümü mümkün olmayan atıkların çöpe gitmesini engeller.

  • Uzun yıllar çözünemediği için doğada bütün halde kalan materyallerin, hayvanlara doğrudan zarar vermesini engeller. 

  • Alternatif ürünün yeniden kullanımı sayesinde ekonomik yarar sağlar. 

  • Bireyin materyalleri tanımasını ve bilinçlenmesini sağlar. 

  • Çevre dostu ve yeniden kullanılabilen materyallerin kullanılması iyi bir çözümdür. Buna en iyi örnek, ortalama bin yılda çözünen plastik poşet yerine file ya da pamuklu çanta kullanımıdır. 

Sıfır Çöp için bugün alışveriş çantanı yanında taşı. Utku, @kentteekolojikhayat

1 Comment


Nasıl ilham oluyorsun 😇 Mükemmelsin Utku 💜

Like
bottom of page